Categories

Posts

RSS

  • Thanh Bình Trẻ - thuần Việt giữa Paris.

    2005-01-13

    GTT Xuân 2010 - Bạn cứ loay hoay bấm máy. Hỏi bạn chụp gì, bạn cười, chỉ mấy chữ viết tay trên các kệ hàng: Thấy chữ Việt thấy thương quá... Thương, bởi bạn đang đứng giữa Paris, trong cửa hiệu có tên Thanh Bình trẻ. Tại sao trẻ? Đó là câu chuyện của một dòng tộc...

    Posted on THANH BINH dans la presse